Obtinere Petrol

Dacă zăcământul de petrol se află aproape de suprafaţă, exploatarea se poate realiza prin cariere de suprafaţă, zăcămintele din profunzime sunt extrase prin sonde de petrol (foraje de adâncime). O altă modalitate de extragere a petrolului este extragerea din zăcămintele submarine cu ajutorul unor insule sau platforme de foraj unde dificultăţile de forare sunt mult mai mari. La toate procedeele de foraj se foloseşte un lichid de sondă cu polimeri pentru a stabiliza gaura de foraj, care lichid necesită o greutate specifică mare, pentru aceasta se adaugă baritină, lichidul de foraj trebuie să aibă o anumită vâscozitate. Capul de foraj freză este prevăzut cu tăişuri cu vârf de diamant, coloana de sondă este alcătuită din ţevi de oţel care se montează împreună prin înşurubare (una în alta) această coloană atingând lungimi de până la câteva mii de metri. În cazul zăcămitelor de petrol care nu se află sub presiune, această presiune se realizează prin pomparea de apă sau gaz, iar în cazul zăcămintelor cu o vâscozitate ridicată se presează lichide pentru reducerea vâscozităţii.

Niciun comentariu: