Formare Petrol

Teoria biogenă de formare a zăcămintelor de petrol susţine că petrolul ia naştere din organisme marine plancton care după moarte s-au depus pe fundul mării, fiind acoperite ulterior de sedimente.Conform acestei teorii perioada de formare a petrolului se întinde pe perioada de timp de ca. 350 - 400 milioane de ani în urmă Devonian perioadă în care a avut loc în rândurile florei şi faunei o mortalitate în masă, explicată prin teoria meteoritului uriaş care a căzut în aceea perioadă pe pământ, declanşând temperaturi şi presiuni ridicate.Astfel s-au format aşa numitele substanţe cherogene ce provin din substanţe organice cu un conţinut ridicat în carbon şi hidrogen.Prin procesele următoare de diageneză aceste substanţe cherogene pot deveni substanţe bituminoase, rocile sedimentare ce conţin substanţe cherogene sunt denumite roci mamă a zăcămintelor de petrol.Materia cherogenă alcătuită din particule fin dispersate în roca mamă, sub anumite condiţii, mai ales în prezenţa temperaturilor înalte suferă un proces de migraţie fiind împinse de apa sărată care are o greutate specifică mai mare, sub presiunea exercitată particulele fine se unesc într-o masă compactă de petrol. Această migraţie are tendinţă ascendentă spre suprafaţă, dacă acest proces de migraţie este oprită de un strat impermeabil (argilos), are loc sub presiune îmbogăţirea zăcământului care se află deja în porii rocii de depozitare a petrolului, în condiţii asemănătoare i-au naştere gazele naturale, de aceea deasupra unui zăcământ de petrol se poate afla o cupolă de gaz natural. În peninsula Arabiei zăcămintele de petrol se află înmagazinate într-un calcar poros biogen care a luat naştere din corali.Compoziţia zăcământului de petrol poate avea un raport diferit de alcani şi alchene, la fel poate diferi raportul grupărilor alifatice şi aromatice.Teoria abiogenă are adepţi mai puţini (Thomas Gold) petrolul ar fi rezultat din minerale, roci cu un conţinut ridicat în carbon şi hidrogen care având greutatea specifică mai mică au fost presate spre suprafaţă.

Niciun comentariu: