Instalatia de Ungere

Instalaţia de ungere a motorului este una din instalaţiile ajutătoare care realizează ungerea organelor mobile ale motorului ca şi circularea, filtrarea şi răcirea uleiului.Scopul ungerii este de a micşora frecarea suprafeţelor pieselor în mişcare, reducerea puterii consumate şi a uzurii precum şi etanşarea grupului cilidru-piston-segmenţi.De asemenea ungerea trebuie să spele piesele şi să evacueze impurităţile şi particulele metalice rezultate din uzură.Ungerea răceşte parţial piesele, preîntâmpinând parţial oxidarea uleiului de organele maşinii prin care trece.Intensitatea ungerii este proporţională cu solicitarea pieselor şi viteza lor de mişcare.
Componentele instalaţiei de ungere sunt diferite după tipul de ungere pe care îl fac.Instalaţia de ungere este compusă în general din baie de ulei, pompă de ulei, filtru de ulei, radiator de ulei.
Baie de ulei
Baia de ulei este depozitul de ulei al motorului.
Pompă de ulei
Pompa de ulei extrage uleiul din baia de ulei şi îl împinge în întreaga instalaţie sub presiune pentru a-l reîntoarce în baia de ulei.
Filtru de ulei
Filtrul de ulei reţine impurităţile din ulei pentru ca uleiul să-şi meţină proprietăţile de ungere iniţiale.
Radiator de ulei
Radiatorul de ulei este răcitorul uleiului şi are scopul de a menţine calităţile de ungere ale uleiului prin meţinerea unei temperaturi a acestuia de 180 de grade.

Pentru mult mai multe detalii vezi si:

Motoare

Transmisia

Franele

Niciun comentariu: