Clasificarea motoarelor cu ardere interna

Inapoi<<

.

Din punctul de vedere al obţinerii lucrului mecanic, aceste motoare se clasifică în:
--Motoare cu ardere internă cu piston
--Motoare cu ardere internă rotative
--Motoare cu reacţie

.

La turbinele cu gaze, denumirea de motor se foloseşte doar pentru cele folosite în aviaţie, când se discută despre întregul motor, adică toate părţile lui, în care se execută ciclul termodinamic, nu doar la discul paletat.
Motoarele cu combustie internă rotative sunt utilizate pe scară mai redusă datorită problemelor tehnologice mari si a fiabilităţii mai scăzute. Cel mai cunoscut tip de motor cu combustie internă rotativ este motorul Wankel.

Continuare>>

Pentri mai multe informatii vezi :

Motoare

Transmisia

Franele
Cum Functioneaza Franele


.

Un comentariu:

yoana spunea...

o completare la clasificarea ta :: asta asa ca bonus ca nu degeaba am facut motoare :))
După mecanismul prin care se realizează transformarea energiei termice
în energie mecanică, motoarele cu ardere internă se clasifică în trei mari grupe:
motoare cu ardere internă cu piston, turbine cu gaz şi motoare cu reacţiune.
1)Motorul cu ardere internă cu piston este motorul la care produsele arderii
intra în compoziţia fluidului motor, iar evoluţiile acestuia se realizează prin
intermediul unui piston cu mişcare alternativă sau cu mişcare de rotaţie (motor
Wankel). Fluidul motor este constituit dintr-un amestec de aer, vapori şi picături
fine de combustibil (amestecul carburant) şi gaze reziduale (rămase din ciclurile
precedente) care îşi schimba permanent compoziţia în timpul evoluţiilor, datorită
arderii combustibilului. În cazul motorului cu piston transformarea căldurii în lucru
mecanic util presupune realizarea în interiorul acestuia a unei suite de procese
termice parcurse de fluidul motor, într-o anumită ordine (ce se repetă periodic).
Această succesiune poartă numele de ciclu motor. Partea din ciclul motor
efectuată la o cursă a pistonului se numeşte timp. Procesele termice care
alcătuiesc un ciclu motor sunt: admisia, compresia, arderea, destinderea şi
evacuarea. Realizarea acestora în ordinea corectă se obţine prin variaţia
volumului sau spaţiului de lucru în care se deplasează (prin translaţie, sau într-o
mişcare de rotaţie) pistonul.
2) Turbomotorul cu ardere internă este un motor cu turbină cu gaze cu circuit
deschis (la care fluidul motor este format din produsele arderii).
3) Motorul cu reacţie este motorul la care forţa de propulsie este chiar forţa de
reacţie a gazelor rezultate prin arderea combustibilului intr-o cameră de ardere. În
funcţie de diferitele aspecte funcţionale motorul cu reacţie acesta poate fi
turboreactor, statoreactor, pulsoreactor sau motor rachetă