Emisii de Gaze 2

Oxizii de azot NO şi NO2 Oxizii de azot au efecte dăunătoare prin contribuţia adusă la formarea smogului, precum şi prin efect direct asupra omului. Principalele efecte sunt legate de fixarea hemoglobinei şi prin efecte mai ales la bolnavii pulmonari. De asenenea, oxizii de azot împreună cu oxizii de sulf contribuie la formarea ploilor acide. Particulele nemetalice Aceste particule, în special cele de carbon, sunt emise mai ales de motoarele diesel. Aceste particule pot fi inhalate în plămâni, unele din ele putând avea şi efect cancerigen. Efectul particulelor se poate manifesta şi asupra clădirilor. Particulele de plumb Acţiunea plumbului este foarte dăunătoare asupra omului şi este bine cunoscută încă din antichitate. Concentraţii scăzute de plumb provoacă tulburarea albuminelor şi glucidelor, atacă rinichii şi sistemele nervos şi central. Intoxicaţia cronică de Pb se numeşte saturnism şi provoacă colită, insuficienţă renală,etc. Plumbul se găseşte în combustibilii etilaţi pentru motoarele cu aprindere prin scânteie. Bioxidul de carbon este prezent în aerul atmosferic, iar la concentraţii de până la 3-4 la mie este util în procesul de fotosinteză. Aspectul îngrijorător al creşterii concentraţiei de bioxid de carbon este dat de apariţia efectului de seră (reducerea cantităţii de energie radiate de pământ către spaţiul cosmic, datotorită reţinerii căldurii în unele gaze). Acest efect de seră poate conduce la creşterea temperaturii medii la nivelul solului, iar motoarele cu ardere internă au o mare pondere în creşterea concentraţiei de bioxid de carbon.
1.1.2. Măsurarea produşilor poluanţi La motoarele cu ardere internă măsurarea produşilor poluanţi se poate face în mai multe moduri: �� Concentraţia gazelor poluante în gazele de evacuare (exprimat în părţi pe milion ppm sau procentual) �� Concentraţia de emisie poluantă a unui motor care echipează un autovehicul raportat la unitatea de distanţă parcursă (g/km sau g-milă) pentru a determina mai exact efectu produs de autovehicolul respectiv. �� Pentru motoarele diesel staţionare de putere mare se poate utiliza o unitate de măsură raportată la energia produsă (g/(CPh) sau g/(kWh)) Legătura care există între cantitatea de emisii evacuată în atmosferă şi regimul de funcţionare al motorului a impus elaborarea unor norme de definire a ciclurilor funcţionale considerate reprezentative pentru condiţiile obişnuite de funcţionare. De asemenea sunt standardizate tehnica de măsurare experimentală, metodele de prelevare a probelor de gaz şi prelucrarea rezultatelor.
Cicluri standard de funcţionare În Uniunea Europeană se aplică ciclul standard ECE+EUDC pentru autovehiculele şi autoutilitarele de până la 3.5 tone. Acest ciclu este definit prin variaţia vitezei vehiculului în intervalul de probă.

Motoare

Transmisia

Franele

Niciun comentariu: