Caracteristici motor

Inapoi<< .
Fiecare categorie de motoare cu ardere internă este caracterizată prin anumiţi parametri.
Parametri motorului cu piston.
Punct mort interior (PMI) denumit şi punct mort superior
Este poziţia limită interioară cilindrului la care ajunge extremitatea dinspre chiulasă a pistonului când aceasta se găseşte - în timpul deplasării sale - la cea mai mare distanţă posibilă faţă de axa arborelui cotit; această poziţie coincide cu distnţa minimă a pistonului faţă de chiulasă şi este determinată de montajul pistonului în ansamblul mecanismului bielă-manivelă.
Punct mort exterior (PME) denumit şi punct mort inferior
Este poziţia-limită interioară cilindrului la care ajunge extremitatea dinspre chiulasă a pistonului când acesta se găseşte - în timpul deplasării - la cea mai micî distanţă posibilă faţă de axa arborelui cotit; această poziţie coincide cu distanţa minimă a pistonului faţă de chiulasă şi este determinată, de asemenea de montajul pistonului în ansamblul mecanismului bielă-manivelă.
Cursa pistonului (S)
Cursa pistonului este mărimea distanţei dintre punctul mort interior şi punctul mort exterior, măsurată în milimetri pe generatoarea cilindrului motor şi parcursă de piston între două schimbări de sens ale deplasăriisale;fiecare cursă a pistonului corespunde unei rotaţii de 180° a arborelui cotit şi este egală cu diametrul cercului descris de axa geometrică a fusului maneton în jurul axei geometrice a fusurilor paliere (S=2R).
Alezajul cilindrului (D)
Alezajul este diametrul interior al cilindrului motor măsurat în milimetri.
Cameră de ardere (V) denumit şi spaţiu mort
Camera de ardere este volumul spaţiului cuprins între fundul pistonului, peretele interior al cilindrului motor şi chiulasăplus grosimea garniturii dintre cilindru şi chiulasă, în momentul când pistonul se găseşte în punctul mort interior; în acest volum se desfăşoară procesul de ardere a combustibilului introdus în cilindrul motor.
Volum util al cilindrului sau cilindreea unitară (V)
Cilindreea unitară este spaţiul din interiorul cilindrului delimitat de cele două poziţii-limită ocupate succesiv, de faţa dinsre chiulasă a pistonului când acesta se află la punctul mort interior şi la punctul mort exterior.
Capacitate cilindrică (Vt) denumită cilindree sau litraj
Este suma volumelor utile ale tuturor cilindrilor unui motor exprimată în centimetri cubi sau litri.
Volum total al cindrului (Vt)
Volumul total al cilindrului este spaţiul total din cilindru măsurat în momentul când pistonul se află la punctul mort exterior ;volumul total al cilindrului este format din însumarea volumului util al cilindrului cu volumul camerei de ardere.
Raport de compresie
Raportul de compresie este raportul dintre volumul total al cilindrilor la mărimea volumului camerei de ardere ambele fiind exprimate în aceleaşi unităţi de măsură;în notaţia curentă, raportul este exprimat sub formă de fracţie ordinară, în care se efectuază simplificările respective până când numitorul are valoarea egală cu unitatea.
Turaţia motorului
Turaţia motorului este numărul de rotaţii efectuat într-un minut de arborele cotit, în timpul funcţionării motorului într-un anumit regim constant.
Timp al motorului
Timpul motorului este fiecare fază din cursa pistonului de la punctul mort interior la punctul mort exterior sau invers şi în care agentul motor trece prin diferite transformări caracteristice de stare(volum, presiune, temperatură);la motorul îm patru timpi ,fazele poartă următoarele denumiri:admisie, compresie, ardere şi detentă, evacuare;fiecare timp din funcţionarea motorului în patru timpi corespunde teoretic unui unghi de rotire a arborelui cotit de 180°.
Ciclu de funcţionare
Ciclul de funcţionare a unui motor este denumirea dată succesiunii ciclice atransformărilor de stare prin care trece agentu-motor într-un cilindru, corespunzătoare desfăşurării celor patru timpi, de la începerea admisiei până la terminarea evacuării, în vederea efectuării unei noi admisii.
Pentru mult mai multe detalii vezi:
Motoare

Transmisia

Niciun comentariu: