Autovehiculul

Autovehiculul este un vehicul echipat cu motor în scopul deplasării pe drum. Troleibuzele şi tractoarele rutiere sunt considerate autovehicule. Mopedele, vehiculele care se deplasează pe şine, denumite tramvaie, tractoarele folosite în exploatările agricole şi forestiere, precum şi vehiculele pentru efectuarea de servicii sau lucrări, care se deplasează numai ocazional pe drumul public, nu sunt considerate autovehicule.

Iată cum sunt împărţite pe categorii autovehiculele conform codului rutier românesc. Denumirea categoriei corespunde şi tipului de permis de conducere necesar conducerii acestora.

CATEGORIA A: motocicleta cu sau fără ataş;

CATEGORIA B:

1. autovehiculul a cărui masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg şi al cărui număr de locuri pe scaune, în afară conducătorului, nu este mai mare de 8;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

3. ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeşte 3.500 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii nu depăşeşte masa proprie a autovehiculului trăgător;

CATEGORIA BE: ansamblul format dintr-un autovehicul trăgător din categoria B si o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată depăşeşte 750 kg, iar masa totală maxim autorizată a întregului ansamblu depăşeşte 3.500 kg;

CATEGORIA C:

1. autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masa totala maxima autorizata este mai mare de 3.500 kg;

2. ansamblul format dintr-un autovehicul din categoria C şi o remorcă a cărei masa totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

CATEGORIA CE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria C şi o remorcă a cărei masa totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg;

CATEGORIA D: autovehiculul destinat transportului de persoane având mai mult de 8 locuri pe scaune, în afara locului conducatorului. Autovehiculului din aceasta categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masa totală maximă autorizată nu depăşeşte 750 kg;

CATEGORIA DE: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din categoria D şi o remorcă a cărei masa totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg. Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane;

CATEGORIA Tr: tractor şi masină autopropulsată pentru lucrari;

CATEGORIA Tb: troleibuz;

CATEGORIA Tv: tramvai;

SUBCATEGORIA A1: motocicleta uşoară cu o capacitate care nu depăşeste 125 cm3 şi o putere care nu depăşeşte 11 kW;

SUBCATEGORIA B1: autovehiculul cu trei sau patru roţi având masa proprie peste 400 kg, dar nu mai mare de 550 kg, şi echipat cu un motor cu ardere internă cu capacitate cilindrică mai mare de 45 cm3 sau cu orice alt motor cu o putere echivalentă ori cu viteza prin construcţie mai mare de 50 km/h;

SUBCATEGORIA C1: autovehiculul, altul decât cel din categoria D, a cărui masă totală maximă autorizată este de peste 3.500 kg, dar nu mai mare de 7.500 kg.

Autovehiculului din această categorie i se poate ataşa o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depăşeste 750 kg;

SUBCATEGORIA C1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria C1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depăşească masa proprie a autovehiculului trăgător;

SUBCATEGORIA D1:

1. autovehiculul destinat transportului de persoane având cel putin 9 locuri pe scaune, dar nu mai mult de 16, în afara locului conducătorului;

2. ansamblul de vehicule format dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 şi o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată nu depaşeşte 750 kg;

SUBCATEGORIA D1E: ansamblul de vehicule constând dintr-un autovehicul trăgător din subcategoria D1 si o remorcă a cărei masă totală maximă autorizată este mai mare de 750 kg, cu condiţia ca masa totală maximă autorizată a ansamblului să nu depăşească 12.000 kg, iar masa totală maximă autorizată a remorcii să nu depaşească masa proprie a autovehiculului trăgător.

Remorca nu trebuie să fie destinată transportului de persoane.

Niciun comentariu: