Emisii de Gaze

Emisiile poluante ale motoarelor cu ardere internă
1.1. Legislaţia privind emisiile poluante Cunoaşterea efectelor nocive ale emisiilor poluante emise de motoarele cu ardere internă a impus limitarea lor treaptată. Această acţiune a început în anul 1959 în statul american California când s-au stabilit primele standarde de reducere a emissiilor poluante pentru concentraţiile de CO şi hidrocarburi. Acţiunea a continuat şi în anii următori cu emisiile de evaporare din carburator şi rezervorul de combustibil, apoi densitatea fumului şi aşa mai departe pentru toate gazele ce fac parte din emisiile poluante.
1.1.1. Nocivitatea emisiilor
HC – hidrocarburi Aceste substanţe nu au un efect direct asupra sanătăţii, cu excepţia hidrocarburilor policiclice aromate, despre care este stabilit caracterul lor cancerigen. S-a stabilit că aceste hidrocarburi nearse care sunt evacuate de motoarele cu ardere internă au un rol important în formarea smogului fotochimic. Smogul fotochimic reprezintă o ceaţă, caracteristică unor regiuni geografice (California, Tokyo). Denumirea provine de la combinarea cuvintelor de origine engleză smoke + fog şi este produs în atmosferă sub acţiunea razelor solare, în special datorită hidrocarburilor şi oxizilor de azot. Smogul este iritant pentru ochi şi mucoase, reduce mult vizibilitatea şi este un pericol pentru traficul rutier. Mecanismul de formare este generat de 13 reacţii chimice catalizate de prezenţa razelor solare. Aldehidele Substanţe organice prezente în gazele de evacuare în proporţie relativ scăzută pentru combustibili clasici de natură petrolieră, dar cu o pondere mult mai mare pentru combustibilii proveniţi din alcooli. Sunt substanţe iritante pentru organism, iar dintre acestea formaldehida are un important potenţial cancerigen. CO (oxidul de carbon) – are unefect toxic generat de fixarea hemoglobinei în sânge prin care se împiedică alimentarea cu oxigen a creierului. O mare influenţă o are la persoanele cardiace, care pot avea crize cardiace cu o frecvenţă mult mai mare.

Niciun comentariu: